Jaarrekening en Kadernota  
Voor Gouda en haar inwoners
Jaarrekening gaat over het afgelopen jaar Kadernota als indicatie voor dit jaar en voor begroting van volgend jaar
naar index naar index
(In bewerking)