Berichtje sturen?
             Energiek en Ondernemend             Onder dit motto is de fractie 2018 - 2022 ingegaan.         
Mobiel :     06 36077787   info@gouda50plus.nl   info@gouda50pluspartij.nl
        1               2            3          4             5                 6           (1)  Jan Verkerk                    Burgerraadslid         (2)  Marja van Dijck  Raadslid         (3)  Astrid van Eersel           Raadslid / Fractievoorzitter         (4)   Ed de Lange                  Raadslid         (5)   Theresia Uittenbroek    Raadslid         (6)   Jan Smit                        Burgerraadslid
                    Over Gouda’s 50+ partij Gouda’s 50+ partij is in 1997 opgericht en is een onafhankelijke kiesvereniging met leden. Vanaf 1998 maakt de partij deel uit van de Goudse gemeenteraad. De partij heeft geen bestuurlijke binding met enig landelijke politieke partij, maar heeft wel nauw contact d.m.v.persoonlijke  banden met de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, zoals 50Plus. Gouda’s 50+ partij komt op voor de belangen van alle Goudse inwoners, door een krachtig geluid te laten horen op alle beleidsterreinen  waarover de politiek een uitspraak dient te doen, rekening houdend met de stem van de Goudse burger. Wij willen meewerken aan een beleid dat efficient en  financieel aanvaardbaar is, dus goed voor de inwoners van Gouda. Ons ledenbestand willen wij graag  uitbreiden met nieuwe leden en deskundigen, mensen met kennis en ervaring.  Maar ook die de partij enthousiast willen steunen zijn welkom. Heeft U een vraag aan de fractie?  Bel of mail ons dan .
                 Waar is de fractie mee bezig ? Problematiek rondom de Turfmarktkerk dreigt (of is al) een soap te worden. 6-11-2019 was het weer zover. De Raad, lees de Oppositie en de Coalitie, waren het weer oneens over de situatie rondom de Turfmarktkerk. Het werd weer een gebakkelei over de “schuldvraag” en wie de kosten van de afbraak moet betalen. Nadat een week eerder in de raadsvergadering de oppositie de Raad om een debat om tot een Raads-enquete te komen had gevraagd, werd dat een grote flop. De Coalitiepartijen zwegen in alle talen en staan pal achter het College, die volgens deze partijen niets verkeerd heeft gedaan en de juiste informatie naar de raad heeft gestuurd. Zij willen niets zeggen en doen omdat deze zaak nog onder de RECHTER ligt en daarom eerst een uitspraak willen afwachten.De Oppositie is het daar niet mee eens en heeft alle stukken die er over gaan bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat er helderheid moet komen en dat het gebruik maken van een zwaar middel als de RAADS-ENQUETE de enige oplossing is. Tijdens de besluitvormende vergadering (6-11-2019) wilde de Oppositiepartijen via een motie de Raad zover krijgen dat er wel een Raadsenquete kan komt en weer werd dit door de Coalitiepartijen geblokkeerd. Wederom liet (Astrid)onze fractievoorzitter de Raad weten dat wij door de Coalitie geschofferd worden door wederom te stellen dat er niets aan de hand is en dat het College geen fouten o.i.d. heeft gemaakt. (februari 2021) Men is hierover nog niet uitgepraat Klachten GroeneHartHopper Gouda’s 50+ partij heeft  de afgelopen rijd weer veel klachten over de GroeneHart Hopper ontvangen. Hierover hebben wij opnieuw vragen gesteld. Het college geeft aan hier bovenop te zitten en twee wekelijk overleg te hebben met de GroeneHartHopper.  Wij blijven dit volgen. VerkeersCirculatiePlan teruggestuurd (30-11-2019) Het VCP dat door het college naar de Raad was gestuurd is door de Raad als onvoldoende bestempeld.  Teveel opmerkingen, bezwaren en vragen zijn door zowel   inwoners en ondernemers gesteld. Ook de politiek heeft zich laten horen, waaronder Gouda’s 50+ partij. De fractie vond en vindt dat het besluit, dat al door het College was aangenomen, zeer ondoordacht is en dat het realiseren ervan op grote moeilijkheden zal stuiten. Problemen zullen zeker bij de in en  uitvalswegen ontstaan. Binnen de stadsgrenzen zullen veel omwegen gemaakt moeten worden  om de bestemming te kunnen bereiken. De wethouder heeft terecht erkend dat het plan onvoldoende doorgerekend is. Zij nam het plan terug en stelde dat het plan opnieuw onderzocht zal worden  en dat alle opmerkingen en suggesties bekeken zullen worden. Wij wachten de volgende versie van het VCP af. 10 februari 2021 komt het opnieuw in de raad
  Gouda’s 50+ partij