Berichtje sturen?
             Energiek en Ondernemend             Onder dit motto is de fractie 2018 - 2022 ingegaan.         
Mobiel :     06 36077787   info@gouda50plus.nl   info@gouda50pluspartij.nl
                            Over Gouda’s 50+ partij Gouda’s 50+ partij is in 1997 opgericht en is een onafhankelijke kiesvereniging met leden. Vanaf 1998 maakt de partij deel uit van de Goudse gemeenteraad. De partij heeft geen bestuurlijke binding met welke landelijke politieke partij dan ook, maar heeft wel nauw contact d.m.v. persoonlijke  banden met de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten. Gouda’s 50+ partij komt op voor de belangen van alle Goudse inwoners, door een krachtig geluid te laten horen op alle beleidsterreinen  waarover de politiek een uitspraak dient te doen, rekening houdend met de stem van de Goudse burger. Wij willen meewerken aan een beleid dat efficient en  financieel aanvaardbaar is, dus goed voor de inwoners van Gouda.
                 Waar is Gouda’s 50+ partij nu mee bezig ?  Op 3 augustus 2021 heeft het bestuur besloten om i.o.m. de leden niet met de verkiezingen van maart 2022 mee te doen Tijdens de HEISESSIE” op 3 juli jl. bleek dat het moeilijk is een goede verkiezingslijst op te stellen. In de loop der jaren te weinig (nieuwe) leden, de huidige leden op een paar na bijna allemaal boven de 70 jaar. Astrid van Eersel liet op 1 juli aan de voorzitter en de fractie weten dat zij om diverse redenen stopt met haar raadswerk. Dit bericht kwam bij de fractieleden aan als een donderslag bij heldere hemel. In een reactie van 2 fractieleden, waarin stond dat zij zeer geschokt zijn door dit bericht, nu ook Ed de Lange niet meer zal terugkomen in de raad, gaf bij Astrid van Eersel het idee, dat haar motief om deze beslissing te nemen, haar niet werd gegund. Dit had tot gevolg dat zij besloot per direct uit de fractie te stappen en voor haar zelf op eigen titel in de raad gaat zitten. Gesprekken met diverse mensen hebben niet geholpen om Astrid van Eersel van haar gedachten af te brengen. Hiermee  eindigt een samenwerking van 16 jaar waarin nog nooit enige wrijving was ontstaan. Tijdens de bestuursvergadering van 3 augustus werd het idee geopperd of de partij, nu we niet meer aan de verkiezingen  mee gaan doen, nog wel bestaansrecht heeft. In 1997 is de partij opgericht. Toen was er in de politiek nauwelijks tot niets over ouderen en mensen met een beperking lezen. Nu anno 2021 heeft elke politieke partij de ouderen en mensen met een beperking hoog in het verkiezingsvaandel staan en verkondigen zij dit via vele uitspraken in de raadszaal, media en vergaderzalen. Het bestuur heeft een schriftelijke stemronde onder de leden gehouden, met de mededeling dat om diverse redenen niet aan de verkiezingen deel wordt genomen. Ook werd toestemming gevraagd de partij per maart 2022 op te heffen. Deze vraag is persoonlijk op 21 juli aan de leden voorgelegd met de uitleg waarom deze stap iwordt genomen. Tweederde van de leden is met deze vraag akkoord gegaan. Het bestuur heeft op 3 augustus de stemmen geteld en besloten de partij in maart 2022 op te heffen. De fractie ( Ed, Theresia en Marja) zal deze raadsperiode afmaken. Het bestuur Ed de Lange Voorzitter
  Gouda’s 50+ partij
Van links naar rechts Ed de lange                      Fractievoorzitter Theresia Uittenbroek      Raadslid Marja van Dijck                Raadslid   Jan Verkerk                      Burgerraadslid Jan Smit                           Burgerraadslid