Wilt u iets nalezen? of berichtje sturen?
Energiek en Ondernemend Met deze fractie gaat Gouda’s 50+ partij 2018 - 2022 tegemoet.      I n 2019 is de fractie uitgebreid met Marja van Dijck naar 4 zetels.    
Mobiel :     06 36077787 E-mail :     info@gouda50pluspartij.nl
Installatie van Astrid, Theresia en Ed
          1                   2                3                 4                 5                       6   (1)   Jan Verkerk                    Burgerraadslid  (2)  Marja van Dijck   Raadslid  (3)  Astrid van Eersel           Raadslid / Fractievoorzitter (4)   Ed de Lange                   Raadslid (5)   Theresia Uittenbroek     Raadslid (6)   Jan Smit                         Burgerraadslid
Over Gouda’s 50+ partij Gouda’s 50+ partij is in 1997 opgericht en is een onafhankelijke kiesvereniging met leden. Vanaf 1998 maakt de partij deel uit van de Goudse gemeenteraad. De partij heeft geen bestuurlijke binding met enig landelijke politieke partij, maar heeft wel nauw contact  d.m.v.persoonlijke  banden met de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, zoals 50Plus. Gouda’s 50+ partij komt op voor de belangen van alle Goudse inwoners, door een krachtig geluid te laten horen op alle beleidsterreinen waarover de politiek een uitspraak dient te doen, rekening houdend met de stem van de Goudse burger. Wij willen meewerken aan een beleid dat efficient en  financieel aanvaardbaar is, dus goed voor de inwoners van Gouda. Ons ledenbestand willen wij graag  uitbreiden met nieuwe leden en deskundigen, mensen met kennis en ervaring.  Maar ook die de partij enthousiast willen steunen zijn welkom. Heeft U een vraag aan de fractie?  Bel of mail ons dan .
  Waar is de fractie mee bezig ? Dit zei ons burgerraadslid over de  zorgwoningen bij de Boerderijkavel in Westergouwe 5 juni Voorzitter Vraag 1) Ik had door de bedrijfsnaam Zorgidee een bepaalde verwachting van de activiteiten van dit voor mij onbekende bedrijf. Zorgidee b.v. blijkt niets met de uitvoering van zorg te maken te hebben, maar is één van de 120 onder de Volker Wessels Groep behorende bedrijven.Zorgidee b.v. is een op zorgwoningen gespecialiseerde projectontwikkelaar die in opdracht van woning corporaties, beleggers en zorginstellingen woningen ontwikkeld. Daar is niets mis mee, maar wie wordt nu eigenaar/verhuurder van het pand en welke, liefst plaatselijke , zorginstelling neemt de dagelijkse zorg voor haar verantwoordelijkheid. Vraag 2) Het aantal aanwezige parkeerplaatsen voldoet niet aan de normen. 59 woningen X 1,6 =   94,4    plaatsen 44 woningen X 1,3 =   57,2    plaatsen 8 Kwintes       X 0,6 =  4,8      plaatsen Totaal benodigd         156,4   plaatsen  Aanwezig 115,0 plaatsen            Zijn er 42 parkeerplaatsen tekort ? Vraag 3) De beantwoording van vraag drie verbaasd mij en ik begrijp dat de oppervlakte groen op deze kavel niet aan de vastgestelde norm en richtlijnen voldoet. Hoe lossen we dit op Vraag 3) Bij een laagstaande zon werpt een zeven lagen hoog gebouw haar schaduw ver achteruit. De huurders of kopers van de tegenover liggende eengezinswoningen zouden  van dit patroon op de hoogte gebracht moeten worden. Vraag 4) De commercie heeft de ouderen doelgroep ontdekt en de zorgwoningen schieten bij bosjes de grond uit. De maandelijkse kosten voor huur en verzorging verschillen per aanbod, maar overschrijden heel vaak de voor de meeste ouderen haalbare te betalen kosten. Ik begrijp dat ook hier de geplande zorg woningen in de dure, voor de meeste ouderen onhaalbare lasten aangeboden worden. Even kort door de bocht : Volkshuisvestelijk zitten in Gouda ca.7.500 verhuis geneigde woningzoekenden te springen om door te kunnen stromen om woningen voor 2.100 starters vrij te maken. Woonpartners bouwt op de kavel 44 sociale huurwoningen waaruit op termijn de huurders naar een middeldure huurwoning in dezelfde sociale omgeving door willen stromen. Die mogelijkheid bestaat als er geen zorgwoningen, maar middeldure huurwoningen op deze kavel aangeboden worden. Volgens ons is de druk op de vraag naar middel dure huurwoningen in Gouda vele malen groter als de vraag naar deze dure zorgwoningen. Ik verzoek u vriendelijk om mij het tegendeel aan te tonen en de grotere druk op dure zorgwoningen te onderbouwen. Dit zei onze woordvoerder/burgerraadslid Jan Smit over het Weeshuiscomplex 5 juni Het hele dossier dat we vanavond behandelen omvat 443 pagina’s. Dat was een hele kluif, maar voor de binnenstad een belangrijk onderwerp. Het voorstel op zich, om ter plekke van het weeshuis, wonen, horeca, restaurant en mogelijk heden voor hotel te faciliteren spreekt ons erg aan, maar …… Als oud bewoner aan de Westhaven en ondernemer met een kantoortje aan de Oosthaven mag ik mijzelf ervaringsdeskundige omtrent het wonen, werken, recreëren en parkeren in de binnenstad noemen.Ons probleem zit dat ook in het vervallen van 17 openbare parkeerplaatsen. Volgens de verstrekte informatie wordt dit opgelost door slim parkeerbeleid. Dit slimme beleid bestaat uit : 1) het vervangen van 4 plaatsen voor de aanleg van een laad en los zone 2) het vervangen van nogmaals 4 plaatsen voor shared parking 3) het vervangen van 3 plaatsen voor valet parking en dan resteren nog…… 4) het vervangen van 6 plaatsen voor de zogenoemde Kiss and Ride faciliteiten. Als ik het goed begrepen heb krijgen 50 omwonende vergunninghouders uitbreiding op hun parkeervergunning om op Klein Amerika te mogen parkeren. En daar zit met name voor de huidige en toekomstige oudere omwonenden en zeker voor mensen met een beperking het grote probleem. De loopafstand van de Spieringstraat naar Klein Amerika is volgens de ANWB routeplanner 560 meter en met kwieke stap rond de 6 minuten bereikbaar. Alleen de kwieke stap en de mee te torsen handbagage vormen met name voor de oudere  omwonenden en mensen met een beperking een te grote belasting.Volgens dezelfde ANWB routeplanner is de afstand van de Spieringstraat naar Klein Amerika met auto 1,6 kilometer en zal de rit zo rond de 8 minuten duren. Deze bevordering van autoverkeer door de binnenstad staat ook niet op ons lijstje van prioriteiten, maar lijkt ons helaas niet op te lossen. Waar zit nu dus dat slimme parkeerbeleid ???? Misschien zit dat in de ene regel dat de drie valet plaatsen bestemd zijn voor hotel gasten en vergunninghouders. Ons voorstel zou zijn, dat uitsluitend de oudere omwonende vergunninghouders en mensen met een beperking gratis gebruik van de valet service van het hotel kunnen maken.Ik zou mij zelfs voor kunnen stellen, dat de directie van het hotel, ook jongere direct omwonende vergunninghouders en ondernemers een aanbod doet om tegen een redelijke vergoeding van deze service te genieten. Autobranden teisteren Gouda Gouda’s 50+ partij maakt zich ernstige zorgen over de serie autobranden in Gouda. Daders van autobranden zijn lastig te pakken te krijgen. Dit geeft veel onrust onder de inwoners.Wij hebben alle vertrouwen in de door de portefeuillehouder genomen maatregelen en de toezegging dat dagelijks de situatie bekeken wordt of er nog andere maatregelen nodig zijn. Wij waarderen de inzet van vrijwilligers en een raadslid om ‘s nachts te patrouilleren in verschillende wijken. * Op 3 april heeft de fractie vragen gesteld over de financiele situatie betreffende de funderingsproblemen in de Vogelbuurt .         Antwoord:  De Gemeente stelt dat de eigenaar zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud van de fundering en het huis.        Gouda heeft wel deelgenomen aan het funderingfonds en bekijken nu via een pilot hoe zij de bewoners kunnen ondersteunen. * Op 16 april heeft de fractie schriftelijke vragen gestel d over de financiele situatie bij Yarden .         Wij wachten het antwoord af. * Op 3 mei heeft de fractie het College grvraagd over de evaluatie van de vuurwerkvrije zones , de Kinderboerderij Midden-Holland,          de Ruiterclub Bloemendaal in Gouda * Gouda’50 50+ partij vindt dat Sinterklaas een volksfees t is en moet blijven.          Daarom heeft de fractie, samen met Pv/dA, CDA, VVD, GBG en CU tijdens de Raadsvergadering van 22 mei een Amendement ingediend. * De fractie heeft het college gevraagd over de wijze waarop de gemeente met de Goudse “hangouderen”  bij de Waag wordt omgegaan.         Antwoord van het College is, dat als een groep jongeren of ouderen regelmatig op dezelfde plek samenscholen er overlast zou kunnen ontstaan.         Daarom is de stadswacht met de groep in gesprek gegaan omdat er meldingen waren van overlast. Als daarop op getreden moet worden kan          overgegaan worden op  het wegsturen of zelfs het opleggen van een boete. De komende tijd zal men meermalen in gesprek met elkaar gaan. * Gouda’s 50+ partij maakt zich ernstige zorgen over de jarenlange wachtlijst voor een sociale huurwoning voor mensen zonder urgentieverklaring         nu de urgentiegroepen zich alleen maar verder uitbreiden.         Wij hebben hierover (21 mei) artikel 38 vragen ingediend.         Wij houden U op de hoogte. * Gouda’s 50+ partij is verbaast dat de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking (GAB) niet betrokken is geweest bij het opknappen van          recr eatiepark Steinse Groen , waardoor een aantal paden een obstakel vormen voor menden met een rolstoel, rollator of scootmobiel.          Wij hebben hier (21 mei) vragen over gesteld en houden U op de hoogte.