Voor Gouda en haar inwoners
Aandacht in ons programma : Gezondheid, Welzijn en milieu Zorg Bereikbaarheid Toegankelijkheid Veiligheid Verkeer Volkshuisvesting Cultuur. recreatie en Sport Economie Financien
    Op weg naar uw toekomst       Wil u met ons mee denken? Heeft u een op of aanmerking? mail het ons
Column in Gouda.nl Zomer 2016 Lees hier de column in de weekkrant Gouda.nl Begroting 2017 Tijdens de behandeling van de Begroting op 7 november heeft de fractie, bij monde van fractievoorzitter Ed de lange, het volgende commentaar gegeven: Lees hier het betoog in eerste termijn Lees hier het betoog in tweede termijn Afspraken en principes zijn overboord gegooid Dit zei onze fractievoorzitter bij de installatie van het college. Het CDA en de Christenunie hebben ons belazerd! Lees hier het betoog van fractievoorzitter Ed de Lange tijden de besluitvormende vergadering op 5 oktober Lees hier het verslag van het AD op 6 oktober Lees hier het artikel in de Goudse Post van 12 oktober Nieuwe college is mes in de rug van oppositie Deelname van de CU en het CDA in het volltallige, door henzelf weggestuurde, college voelt voor de overige oppositiepartijen als een messteek in de rug. Op 4 juli hebben die beide partijen het initiatief genomen om een motie van wantrouwen tegen het voltallige college in te dienen. Deze motie werd na aandringen ook door de overige oppositiepartijen ondersteund omdat ook zij vonden dat er meer transparantie, minder arrogantie van de coalitie en een betere bestuurscultuur moest komen. Daarom bevreemdt het ons dat die twee genoemde partijen zonder blikken of blozen en zonder met de overige oppositiepartijen gecommuniceerd te hebben deze stap hebben gezet.  Lees het artikel in het AD van 19 sept Geld voor Huishoudelijke hulp blijft vaak onbenut De kortingsregeling voor huishoudelijke hulp wordt door Gouwenaars matig benut. Van de 306.000 euro die beschikbaar is voor 2016 is tot nu toe 50.000 euro gebruikt. De gemeente heeft de intentie om de regeling ook in 2017 voort te zetten. Lees hier het gehele artikel van het AD d.d. 10 september De bevindingen van verkenner Hans Andersson Verkenner Hans andersson heeft als opdracht gekregen de situatie in Gouda te verkennen, die tot het vormen van een nieuw college kan leiden. Lees hier zijn relaas Column in weekblad Gouda.nl En zo is het gekomen… Hierin legt fractievoorzitter uit hoe de breuk is ontstaan tussen de VVD en de overige coalitiepartijen en de samenwerking tussen oppositie nadat het vertrouwen in het college tot een nulpunt was gedaald en een motie van wantrouwen indien. Lees hier het verhaal Onbegrip over uitstel stationslift Opnieuw heeft Prorail de komst van een lift aan de Bloemendaalzijde van het NS-station uitgesteld. Prorail verwacht dat de werkzaamheden nu medio 2017 hervat zullen worden. De bouw was gestopt nadat de aannemer vorig jaar failliet was gegaan. Afgelopen februari beloofd Prorail al dat de bouw spoedig gestart zou worden. En opnieuw laat Prorail de ouderen, mensen met een beperking en ouder(s) met een kinderwagen in de kou staan. Laten ze maar omlopen denk Prorail blijkbaar. Een schande vindt fractievoorzitter Ed de Lange. Lees hier het AD artikel van 23 juli Astrid van Eersel Loco-burgemeester Gouda zit zonder wethouders. Dat betekent dat de burgemeester de enige is die op de zaak moet/kan letten. Normaal wordt hij bij afwezigheid door een van de wethouders vervangen. Nu er geen wethouders zijn, zal de Nestor van de Raad deze functie moeten uitvoeren. Astrid van Eersel  is nu loco-burgemeester tot er een nieuw college is gevormd. Astrid maakt deel uit van de fractie van Gouda’s 50+ partij. Zij zit 14 jaar in de gemeenteraad, 1 maand langer dan Fractievoorzitter Ed de Lange. Lees hier artikel in Krant van gouda.nl Raadsbespreking over Jaarstukken 2015 Omdat het College op maandag 4 juli naar huis was gestuurd, heeft de Gemeenteraad alleen de jaarstukken en de eerste begrotingswijziging behandeld. De Kadernota werd niet behandeld omdat dit een blik geeft op het lopende jaar 2016 en de te verwachten Begroting voor 2017. Lees hier onze mening over deze jaarstukken Wethouders van Gouda weggestuurd Tijdens de raadsvergadering van 4 juli heeft de voltallige oppositie, gesterkt door de fractie van de VVD, de wethouders via een motie van wantrouwen weggestuurd. Grondslag was miscommunicatie en onenigheid binnen het college en coalitiepartijen onderling en de rest van de Raad. Lees hier voor het hele verhaal Meerderheid gemeenteraad is voor AZC Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is voor een AZC. Gouda’s 50+ partij is tegen vanwege de locatie midden in de woonwijk Gouda Noord, in de directe nabijheid van middelbare scholen. De partij vindt een AZC van 500 inwoners te grootschalig. Tevens vindt de partij dat de gemeente te makkelijk denkt over de invulling van de grote vraag naar sociale huurwoningen en werkgelegenheid. Lees verder het artikel in het AD van donderdag 12 mei 2016 Lees hier de tekst die door Astrid van Eersel is uitgesproken De Krant van Gouda 22 april 2016 Wekelijks verschijnt in de Krant van gouda een column van een der Goudse partijen. Zo ook deze week die van Gouda’s 50+ partij Lees hier de inbreng Beheersovereenkomst AZC in de maak Momenteel wordt door de gemeente voorbereidingen getroffen om met het COA tot een beheersovereenkomst te komen. samen met het bewonersplatform zijn de eisen op tafel gelegd waarover onderhandeld moet worden. De gemeenteraad kan een onderhandelingsresultaat goed of afkeuren, maar uiteindelijk ligt de beslissing of er wel of geen AZC komt bij het College. Afspraak tussen het College en de Raad is dat bij afkeuring door de Raad de nieuwe elementen c.q. eisen bij het COA worden neergelegd. 1 jaar uitstel van in gebruikname van PWA kazerne als AZC Zoals nu blijkt kan het COA dit jaar de verbouwing van de PWA kazerne niet realiseren en wordt de opening pas eind 2017 verwacht. Veiligheid in de buurt Op 2 maart is in het Huis van de Stad een expertmeeting over buurtgestuurd politiewerk gehouden Lees hier het verslag van de fractie Lift op NS station in de komende maanden geplaatst In het AD van 17 februari staat dat de lift in de komende maand geplaatst gaat worden na een lange tijd van onzekerheid omdat aannemer VBK uit Hoorn failliet was gegaan. Gouda’s 50+ partij heeft al jaren op deze lift aangedrongen Vanwege de nauwelijks toegankelijkheid voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn, rollators en scootmobielen. Maar ook voor ouder(s) met kinderwagens. Lees het artikel Koudasfalt 3 februari 2016 De Gemeenteraad heeft met 23 tegen 9 gestemd voor de aankoop van het terrein van Koudasfalt. Onze fractie was tegen. De fractie vindt dat Gouda niet voor financieringsbank moet spelen en ook dat Gouda de komende 4 jaren geen enkel risico mag lopen wanneer blijkt dat het business- exploitatieplan van Goudasfalt niet gewerkt heeft en de grond alsnog gesaneerd moet worden. Lees hier de mening van de fractie Asielzoekerscentrum? Wordt de PWA-kazerne een asielzoekerscentrum? Momenteel is er dringend extra opvang voor vluchtelingen nodig. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)heeft voor deze opvang het Rijksvastgoedbedrijf benaderd, die op haar beurt heeft aangegeven dat in de gemeente Gouda de PWA-kazerne beschikbaar is. Het COA heeft hierna aan de gemeente een officieel verzoek gedaan om de PWA-kazerne als asielzoekerscentrum (AZC) te gaan gebruiken voor een periode van 10 jaar t.b.v.  500 personen Onze mening over een AZC
Weekblad gouda.nl
De gemeente meldt :
Na vragen van Gouda’s 50+ partij